TJENESTER FOR LANDBRUKET

 

 

Innlogging

KSL-Revisjon Medlem Nortura Medlem TineGeno Moen Norsk Protein Animalia NSG SeminOSID

 

Nye produsentnumre i 2020

Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer.

Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer. Høsten 2019 vil også alle storfeprodusenter bli tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet.
 

Les mer

 

Ansatt

Ansatte i landbrukets organisasjoner kan få tilgang til våre søke- og saksbilder ved å klikke på vår logo i denne mappen

 

Produsentregisteret