Innlogging

Produsentregisteret tilbyr en felles innloggingstjeneste som gir produsenten tilgang til alle nettstedene med sitt brukernavn og passord. Dette forenkler hverdagen for både nettsted og produsent.

Produsentregisteret har ansvaret for å tildele brukernavn og passord til alle nye brukere, og gi brukerstøtte i forbindelse med innloggingsproblemer, glemte passord osv.

I 2017 var det samlet over 2,2 millioner pålogginger til over 20 deltakende nettsteder og applikasjoner på håndholdte enheter.