Ole Karsten Kirste

Ole har jobbet i Produsentregisteret siden 2010, da han kom fra avdeling landbruksproduksjon i Statens landbruksforvaltning der han jobbet med databearbeiding av søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd.