LANDKREDITT SA

Landkreditt SA er en forening av låntakere innen landbruket. Det gis langsiktige lån mot pant i konsesjonspliktig landbrukseiendom. Det er 12 000 medlemmer i Landkreditt. 

MATMERK

Formålet til stiftelsen Matmerk er å styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon gjennom kvalitetssystemer og kompetanse samt synliggjøre konkurransefortrinn og geografisk opprinnelse.  

GENO SA

GENO SA er en organisasjon av norske storfeprodusenter som eies av 17 000 bønder i samvirke.