GENO SA

GENO SA er en organisasjon av norske storfeprodusenter som eies av 17 000 bønder i samvirke. 

GENO sine hovedoppgaver er avl, inseminasjon og tjenester i tilknytning til dette. Produsentnummeret brukes som hovedidentifikasjon der dette trykkes på fjøskort og oppgis på fakturaer.

GENO har vararepresentant i Produsentregisterets styre: Lars Skramstad.