LANDKREDITT SA

Landkreditt SA er en forening av låntakere innen landbruket. Det gis langsiktige lån mot pant i konsesjonspliktig landbrukseiendom. Det er 12 000 medlemmer i Landkreditt. 


Landkreditt har vararepresentant i Produsentregisterets styre: Marianne Kirchoff.