MATMERK

Formålet til stiftelsen Matmerk er å styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon gjennom kvalitetssystemer og kompetanse samt synliggjøre konkurransefortrinn og geografisk opprinnelse.  

Matmerks hovedoppgaver er blant annet å forvalte og videreutvikle  Kvalitetssystem i Landbruket og merkeordninger for norsk mat som Nyt Norge, Spesialitet, og Beskyttede betegnelser.

Matmerk er også tillagt oppgaven med generisk markedsføring av økologisk mat, kvalitetssikre tilbydere av Inn på tunet tjenester og forvalte KIL-midlene (Kompetanseutvikling i landbruket).

Tom Roterud representerer  Matmerk i Produsentregisterets styre.