OM OSS

Om oss

Produsentregisteret er landbrukets register over alle primærprodusenter og landbrukseiendommer i Norge. Produsentregisteret er samordnet med Landbruksregisteret som eies av Landbruksdirektoratet, og som brukes i den offentlige landbruksforvaltningen. 

Produsentregisteret er landbrukets eneste komplette adresseregister. Vi har kunnskap om hvert eneste gårdsbruk i Norge. Vi vet hvem som er aktiv produsent, hvilke arealer som disponeres, og hva som produseres. Vårt register har høy kvalitet på adresse og telefonnummer til norske produsenter, ut fra flere kilder:

  • Norges Bondelag - vi er adresseregister for Bondebladet
  • Våre 8 eiere og ca 100 andre kunder (møller, slakterier, meierier osv) - benytter Produsentregisteret for å melde endringer og for innhenting av korrekte data om sine kunder
  • Brønnøysundregistrene – her hentes adresser og adresseendringer for nyoppstartede foretak

 

Produsentregisteret SA eies av 8 andelsinnehavere:

Våre samarbeidspartnere