Tjenester

Foruten søk etter data i Produsentregisteret kan organisasjoner og bedrifter få tjenester og produkter fra Produsentregisteret på ulike måter, tilpasset sine behov når det gjelder ajourhold av egne registre, utsending av informasjon til grupper bønder osv.

Vi kan bistå og kommunisere via epost, SMS, telefon eller pr post.  Våre ansatte sitter "online" til registeret og er med sin kompetanse klar til å bistå kundene med løsning av deres problemer og oppgaver innen dette området.

Vi kan motta og levere data på ulike standarder.

Ved videreformidling av adresser for utsendelser benyttes adresseringsforetak som er profesjonelle på pakking og adressering.