Kommuneregulering 2018

Fra og med 01.01.2018 blir Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke. Nytt fylkesnummer blir 50, og alle kommunene i Trøndelag får nye kommunenummer. Det vil samtidig bli gjennomført sammenslåinger og grensejusteringer i kommunene Larvik, Færder, Holmestrand og Indre-Fosen.

Pålogging og informasjon om produsentnummer
Produsentnummeret består blant annet av kommunenummer og gards- og bruksnummer. Kommunesammenslåingene og grensejusteringene innebærer at produsenter i Trøndelag og deler av Vestfold får nytt produsentnummer.

Konverteringen starer hos Landbruksdirektoratet 2. januar 2018 og landbruket konverterer sine systemer løpende. Noen dager i denne perioden vil man kunne oppleve forstyrrelser i systemene.

- Produsentregisteret vil sende ut overordnet informasjon til produsenter ila uke 49
- Når nye produsentnummer foreligger, i slutten av desember, vil Produsentregisteret sende ut ny informasjon til alle berørte produsenter
- Ved pålogging vil passordet være uendret etter konverteringen, men nytt produsentnummer skal brukes.

Alle produsenter oppfordres til å oppdatere sine kontaktopplysninger hos Produsentregisteret på https://profil.prodreg.no

Mer detaljert informasjon om kommunesammenslåingen blir sendt til organisasjonene pr epost.

Ta kontakt med Produsentregisteret hvis du har spørsmål om produsentnummer.

Kontaktopplysninger til Produsentregisteret:
post@produsentregisteret.no
eller telefon 22 05 47 30

Melkeprodusenter som leverer til TINE
TINE konverterer sine systemer 10. januar. Ved pålogging til TINEs medlemssider skal melkeprodusentene i perioden 02.01.2018-10.01.2018 derfor bruke sitt gamle produsentnummer. Disse produsentene vil få tilsendt mer detaljert informasjon.

Den gule nøkkelen som henger i fjøset
Den gule nøkkelen som brukes ved levering av melk vil bli byttet ut ved henting av melk den 10. januar eller en av de påfølgende dager. Tankbilsjåføren bytter nøkkelen, så du som melkeprodusent vil ikke merke noe til denne endringen. Vi ber allikevel om at du sjekker kvitteringen fra tankbilen etter den 10. januar, og sikrer at det er dine opplysninger som står på kvitteringen. Dersom det er mistanke om feil nummer og navn, må du ta kontakt med TINE.
 

Kontaktopplysninger til TINE:
produsentavregning@tine.no.
eller telefon 51 37 15 00

 

Informasjon fra Mattilsynet

Når nye produsentnumre er klare i Landbruksregisteret, vil også Husdyrregisteret oppdateres. For dyreprodusenter, unntatt sau,  innebærer dette at:
 

Merking av dyrene

  • Alle dyr som blir født etter 1. januar 2018 skal få øremerker med nytt produsentnummer.
  • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før overgangen, skal ikke få nye merker. Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.
  • Dersom man ikke er à jour med å merke dyrene innen overgangsdatoen, må man huske å merke med merker som var gyldige når hendelsen skjedde (dyret ble født).
  • Ubrukte merker som ble bestilt før kommunesammenslåing skal destrueres når riktige dyr er korrekt merket.
     

Merkebestilling

  • Ikke bestill flere merker enn det er behov for i 2017.
  • Det er en regel i dag om at man bare kan bestille merker til et års forbruk. Når man bestiller nye merker etter endringen, telles ikke de ubrukte merkene på det gamle produsentnummeret i Merkeregisteret som grunnlag for maks antall merker. Man får derfor bestille nok nye merker til et års forbruk uten at de gamle merkene setter begrensning.

 

Rapportering til Husdyrregisteret

  • Det er viktig at storfeprodusenter er à jour med rapporteringer av husdyrhendelser før 1. januar 2018.


Link til Mattilsynet:
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/

 

Kontaktopplysninger til Mattilsynet:
telefon 22 40 00 00