Kommuneregulering 2018

Fra og med 01.01.2018 blir Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke, med fylkesnummer 50. Alle kommunene i Trøndelag får nye kommunenummer. Det blir også gjennomført sammenslåinger og grensejusteringer i kommunene Larvik, Færder, Holmestrand og Indre-Fosen.

 

Pålogging og informasjon om produsentnummer

Kommunesammenslåingene og grensejusteringene innebærer at produsenter i Trøndelag og deler av Vestfold får nytt produsentnummer.


Det er mulig å få nytt produsentnummer tilsendt via nettstedet https://passord.prodreg.no

 • Merk av for e-post
 • Legg inn e-postadressen din
 • Trykk på send

 

Ved pålogging vil passordet være uendret etter konverteringen, men nytt produsentnummer skal brukes.


Hvis den samme e-posten ligger registrert på flere foretak vil du få tilsendt mer informasjon etter konvertering. Ligger ikke din e-post registrert hos Produsentregisteret vil du få tilsendt informasjon via brev. Har du spørsmål kan du kontakte Produsentregisteret direkte. Kontaktinformasjon finner du lengre ned på siden.

 

Merkebestilling for storfeprodusenter i trøndelag

Det er inntil videre ikke teknisk mulig å levere elektroniske øremerker med de nye produsentnumrene i trøndelag fylke, på grunn av begrensninger i forhold til ISO-standarden.

Fram til bransjen finner en løsning på problemet, må trønderske storfeprodusenter bruke plast-merker i begge ørene på dyret.

 

Kontaktopplysninger

Husk å alltid ha en oppdatert e-postadresse registrert hos Produsentregisteret. Dette forenkler kommunikasjonen med landbrukets aktører. Du kan registrere din e-post og mobiltelefon på https://profil.prodreg.no

Kontaktopplysninger til Produsentregisteret:
post@produsentregisteret.no
eller telefon 22 05 47 30

 

Melkeprodusenter som leverer til Tine
Tine konverterer sine systemer 10. januar. Medlemmer i de berørte områdene vil ikke kunne logge seg på medlem.tine.no i tidsperioden 2.-10. januar.


Den gule nøkkelen som henger i fjøset
Den gule nøkkelen som brukes ved levering av melk vil bli byttet ut ved henting av melk den 10. januar eller en av de påfølgende dager. Tankbilsjåføren bytter nøkkelen, så du som melkeprodusent vil ikke merke noe til denne endringen. Vi ber allikevel om at du sjekker kvitteringen fra tankbilen etter den 10. januar, og sikrer at det er dine opplysninger som står på kvitteringen. Dersom det er mistanke om feil nummer og navn, må du ta kontakt med Tine.

Kontaktopplysninger til Tine:
produsentavregning@tine.no.
eller telefon 51 37 15 00

 

Informasjon fra Mattilsynet

Når nye produsentnumre er klare i Landbruksregisteret, vil også Husdyrregisteret oppdateres. For dyreprodusenter, unntatt sau, innebærer dette at:
 

Merking av dyrene

 • Alle dyr som blir født etter 1. januar 2018 skal få øremerker med nytt produsentnummer.
 • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før overgangen, skal ikke få nye merker. Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.
 • Dersom man ikke er à jour med å merke dyrene innen overgangsdatoen, må man huske å merke med merker som var gyldige når hendelsen skjedde (dyret ble født).
 • Ubrukte merker som ble bestilt før kommunesammenslåing skal destrueres når riktige dyr er korrekt merket.
   

Merkebestilling

 • Ikke bestill flere merker enn det er behov for i 2017.
 • Det er en regel i dag om at man bare kan bestille merker til et års forbruk. Når man bestiller nye merker etter endringen, telles ikke de ubrukte merkene på det gamle produsentnummeret i Merkeregisteret som grunnlag for maks antall merker. Man får derfor bestille nok nye merker til et års forbruk uten at de gamle merkene setter begrensning.

 

 


Link til Mattilsynet:
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/

 

Kontaktopplysninger til Mattilsynet:
telefon 22 40 00 00