Kommuneregulering 2019

 

Fra og med 01.01.2019 blir Rindal kommune en del av Trøndelag fylke. Nytt kommunenummer blir 5061. 
Det vil også skje to grensejusteringer.

 • Område Maurset i Hornindal kommune flyttes til Stryn kommune
 • Området Hovlandsdalen i Birkenes kommune flyttes til Evje og Hornnes kommune.
   

Pålogging og informasjon om produsentnummer

Endringene innebærer at produsenter i Rindal kommune og deler av Sogn og Fjordane og Aust-Agder får nytt produsentnummer.


Det er mulig å få nytt produsentnummer tilsendt via nettstedet https://passord.prodreg.no

 • Merk av for e-post
 • Legg inn e-postadressen din
 • Trykk på send

 

Ved pålogging vil passordet være uendret etter konverteringen, men nytt produsentnummer skal brukes.


Hvis den samme e-posten ligger registrert på flere foretak vil du få tilsendt mer informasjon etter konvertering. Ligger ikke din e-post registrert hos Produsentregisteret vil du få tilsendt informasjon via brev. Har du spørsmål kan du kontakte Produsentregisteret direkte. Kontaktinformasjon finner du lengre ned på siden.

 

Kontaktopplysninger

Husk å alltid ha en oppdatert e-postadresse registrert hos Produsentregisteret. Dette forenkler kommunikasjonen med landbrukets aktører. Du kan registrere din e-post og mobiltelefon på https://profil.prodreg.no

Kontaktopplysninger til Produsentregisteret:
post@produsentregisteret.no  eller  telefon 22 05 47 30

 

Melkeprodusenter som leverer til Tine
Tine konverterer sine systemer 10. januar. Medlemmer i de berørte områdene vil ikke kunne logge seg på medlem.tine.no i tidsperioden 2.-10. januar. Ta kontakt med Tine dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.

Tine identifiserer deg som melkeprodusent via GPS. Hvis det fortsatt brukes en gul nøkkel hos deg, så ta kontakt med Tine Produsentavregning for mer informasjon.

Kontaktopplysninger til Tine:
produsentavregning@tine.no eller telefon 51 37 15 00

 

Informasjon fra Mattilsynet

Når nye produsentnumre er klare i Landbruksregisteret, vil også Husdyrregisteret oppdateres. For dyreprodusenter, unntatt sau, innebærer dette at:
 

Merking av dyrene

 • Alle dyr som blir født etter 1. januar 2019 skal få øremerker med nytt produsentnummer.
 • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før overgangen, skal ikke få nye merker. Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.
 • Dersom man ikke er à jour med å merke dyrene innen overgangsdatoen, må man huske å merke med merker som var gyldige når hendelsen skjedde (dyret ble født).
 • Ubrukte merker som ble bestilt før kommunesammenslåing skal destrueres når riktige dyr er korrekt merket.
   

Merkebestilling

 • Ikke bestill flere merker enn det er behov for i 2018.
 • Det er en regel i dag om at man bare kan bestille merker til et års forbruk. Når man bestiller nye merker etter endringen, telles ikke de ubrukte merkene på det gamle produsentnummeret i Merkeregisteret som grunnlag for maks antall merker. Man får derfor bestille nok nye merker til et års forbruk uten at de gamle merkene setter begrensning.

 


Link til Mattilsynet:
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/

 

Kontaktopplysninger til Mattilsynet:
telefon 22 40 00 00