Felles brukernavn og passord er et samarbeid mellom organisasjonene i landbruket og Produsentregisteret SA. Den inneholder basisinformasjon om foretakene i landbruket (orgnr, organisasjonsnavn, adresse, telefon og e-post) og gir tjenesten "Felles brukernavn og passord". 

Her finner du mer informasjon.

Innlogging

Vi tilbyr en felles innloggingstjeneste som gir bonden tilgang til alle webbene som deltar i ordningen.

Produsentregisteret har ansvaret for å tildele brukernavn og passord til alle nye webbrukere, og gi brukerstøtte i forbindelse med innloggingsproblemer, glemte passord osv.

INNLOGGING

Profil, registrere e-post

Kjenner du ditt produsentnummer og passord i Produsentregisteret, kan du logge inn nedenfor og endre din egen profil. Du kan registrere/endre adresse, telefonnr., e-postadresse og passord. Det er også mulig å reservere seg mot utsendelser.

Rediger din profil

Mangler passord

Kjenner du produsentnummeret ditt, men ikke passordet, kan du her be om å få passordet tilsendt. Du kan selv velge om du vil ha passordet tilsendt som SMS, e-post eller brev. Ved valg av SMS eller e-post må du angi mobilnummer eller e-postadresse som samsvarer med det som ligger registrert i Produsentregisteret. Kjenner du ikke mobilnummer eller e-postadressen må du velge å få passordet tilsendt som brev.

Produsenten kan selv registrere mobilnummer og e-postadresse i Produsentregisteret etter at passordbrev er mottatt.

Mangler passord

Mangler produsentnr

Alle bønder har, eller skal ha, et produsentnummer. Kjenner du det ikke, kan du be om få tilsendt ditt produsentnummer på SMS eller e-post. Finnes opplysningene du angir allerede registrert i Produsentregisteret vil det automatisk sendes et svar til deg. 

I de tilfeller der saken må behandles manuelt vil du bli tildelt en sak i Produsentregisteret med tilhørende referanse.
  
Har du bruk for et produsentnummer som identifikator (til øremerker etc) og ikke er registrert i landbruksregisteret, og ikke har foretak, ber vi deg 

  • Ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor. Opplysningene de trenger er ditt fødselsnummer (11 siffer), navn og adresse, samt kommunenr/navn og gnr/bnr der dyra skal være.
Mangler produsentnummer