PÅLOGGING

Felles brukernavn og passord i landbruket

Tjenesten «Felles brukernavn og passord» har som mål å forenkle administrasjonen av brukernavn og passord i landbrukets organisasjoner, samtidig som det skal gjøre hverdagen enklere for bonden med færre passord å huske. Brukernavn er produsentnummeret, og vi tildeler passord til alle bønder. Dette passordet kan brukes i organisasjonenes passordbeskyttede nettsteder. Produsentregisteret yter brukerhjelp, for eksempel når noen har glemt passordet.

Hensikten med tjenesten er todelt:

  • Økt brukervennlighet på Internett ved at bonden kan ha det samme brukernavnet og passordet på flest mulig av landbrukets lukkede webtjenester
  • Landbruksorganisasjonene skal få en rasjonell håndtering i forbindelse med utdeling av brukernavn og passord til sine medlemmer som skal inn på lukkede nettjenester.

 

Følgende organisasjoner har tatt i bruk felles brukernavn/passord: