Om produsentnummer

Produsentnummeret består av 10 siffer. 

  • Posisjon 1 - 4 viser fylke/kommune iflg. Statistisk Sentralbyrås kodeverk. 
  • Posisjon 5 - 8 er løpenummer for eiendommen (garden).
  • Posisjon 9 er løpenummer for foretaket (bruker).  
  • Posisjon 10 er et kontrollsiffer.

De 8 første siffer gir entydig identifikasjon av eiendommen.

Hele produsentnummeret gir entydig identifikasjon av produsent (eiendom/foretak).

For hver eiendom (gard) kan det være flere foretak som tildeles produsentnummer. Men kriteriene for dette kan være sammenfallende ifht. om det skal søkes om produksjonstilskudd. Mer informasjon om dette kan fåes ved landbruksmyndighetene.

Ved overdragelse fra en bruker til en annen vil de 8 første siffer være uendret, mens den nye bruker vil få endret de to siste siffer.

Et foretak som flytter til annen gard vil få helt nytt produsentnummer.